Wedstrijdregelement

1° Het speelveld

Nethoogte ca. 1,05m; lengte veld 20 meter; servicevlak 5 meter na het net; breedte 10 meter.

2° De ploegen:

° Elke ploeg bestaat uit 3 effectieve spelers en eventueel 2 reservespelers

° Een deelnemer kan slechts deelnemen bij één ploeg.

° De lijst met de deelnemende spelers wordt 's morgens overgemaakt bij aanmelding aan het secretariaat. Enkel deze spelers kunnen genieten van de door ons onderschreven verzekering. Deze lijst kan gedurende de dag niet meer gewijzigd worden, behalve in uitzonderlijke gevallen (bv; kwetsuren) en dit uitsluitend in samenspraak met de organisatie.

° De scheidsrechter hoeft niet te controleren welke spelers effectief aan een wedstrijd deelnemen.

° We rekenen op de fair-play van de ploegen. Indien er klachten zijn kunnen die overgemaakt worden aan de verantwoordelijke.

° Bij onregelmatigheden betreffende bovenstaande richtlijnen kan de organisatie zich verplicht zien om ploegen te diskwalificeren.

3° Aanvang van de wedstrijden

° Alle wedstrijden worden geafficheerd, waarbij de naam van de ploegen, aanvangsuur en terreinnummer duidelijk zullen te zien zijn. Bovendien worden voor elk aanvangsuur alle wedstrijden omgeroepen. Alle spelers worden dan ook gevraagd deze informatie regelmatig te checken en 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd naar het plein te gaan, zodat een vlot verloop kan gegarandeerd worden.

° Voor de scheidsrechters ligt een aparte lijst ter beschikking bij de verantwoordelijke. Zij controleren telkens op welk terrein en welke ploegen ze moeten waarnemen.

° Aan de hand van een toss wordt beslist welke ploeg mag aftrappen. In geval van problemen verwittigt de scheidsrechter de terreinverantwoordelijke.

° Wanneer iedereen klaar is, wordt het startsignaal gegeven met de "trompe".

4° De service

° De speler die serveert stelt zich op achter de achterste lijn van het speelveld. De andere spelers stellen zich op om het even op welke plaats van het speelveld.

° De bal wordt uit de handen getrapt, maar raakt de grond niet.

° De bal wordt rechtstreeks in het servicevak gespeeld en mag het net NIET raken.

° De bal moet eerst éénmaal de grond raken en dan in 1, 2 of 3 tijden over het net gespeeld worden.

° Een foute service betekent een punt voor de tegenstander, en bijgevolg ook opzetverlies!

° Zolang dezelfde ploeg aan service blijft, serveert dezelfde speler.

° Bij het heroveren van de service, moet een andere speler serveren.

5° Spelverloop

° Telkens de bal over het net gespeeld wordt, mag de bal 1 keer botsen en mogen er maximaal 3 bal contacten gebeuren.

° De bal mag botsen voor het eerste na het derde of tussen twee contacten

° De bal mag vanzelfsprekend ook in 1 tijd over gespeeld worden.

° Een speler mag de bal 1x raken! (Dubbelpas is uiteraard van toepassing)

6° Vervangingen

° Behalve de spelers wordt niemand toegestaan op het terrein. Alle supporters en coaches worden vriendelijk verzocht om plaats te nemen achter de nadars.

° Na elk punt mag er gewisseld worden, de wisselspelers nemen plaats naast de scheidsrechter aan de zijde van hun team.

° Wanneer er gewisseld wordt tijdens het spel, wordt dit als fout aanzien en gaat het punt naar de tegenstander.

° Een gekwetste speler wordt zo vlug mogelijk vervangen, dit om tijdwinst te vermijden.

7° Score

° Het puntensysteem dat we hanteren is zoals in het volleybal. Simpele uitleg: op iedere service wordt er gescoord, onafhankelijk wie de service geeft. De ploeg die scoort mag steeds blijven serveren. De score wordt bijgehouden door de scheidsrechter.

° Bij forfait is de eindstand 15-0

8° Rust van de wedstrijd

° De rust wordt kenbaar gemaakt door de reeds bekende "trompe". Bij het signaal wordt het punt gewoon verder gespeeld. Daarna wordt gewisseld van speelhelft. Na 1 minuut worden de wedstrijden terug in gang "getrompt". De ploeg die het laatste punt scoorde, begint met de opzet.

° Er is maximum 1 minuut voorzien om te wisselen van speelhelft.

9° Wat mag en wat niet?

° Het is vanzelfsprekend dat enkel bij de service de handen mogen gebruikt worden. Tijdens het spel mogen alle andere lichaamsdelen benut worden.

° De bal mag het net raken, behalve tijdens de opzet.

° Een speler mag het net nooit raken en mag met geen enkel lichaamsdeel zich over het net begeven, wanneer dit wel gebeurt, gaat het punt naar de tegenstander, zelfs wanneer er op dat moment een winnend punt gescoord wordt.

° Een bal op de lijn is een geldige bal. Alle twijfels hieromtrent worden door de scheidsrechter weggenomen. Zolang de scheidsrechter een bal niet aangeeft als OUT, wordt er gewoon verder gespeeld.

10° Einde van de wedstrijd

° Net zoals bij de rust wordt het einde van de wedstrijd kenbaar gemaakt door de "trompe".

° Ook hier wordt het punt gewoon verder gespeeld.  Bij een gelijke stand wordt er verder gespeeld tot het beslissende punt gescoord wordt.

° De ploegkapiteins voegen zich bij de scheidsrechter om de score op het scoreblad te bevestigen.

° De ploegen verlaten onmiddellijk het terrein, want een nieuwe wedstrijd zal spoedig aanvangen.

11° Ranking

° Na de poules wordt de ranking opgemaakt volgens;

1) de gescoorde punten in de poules

2) Onderlinge confrontatie

3) Saldo

4) Lottrekking

12° Problemen

° Indien er zich op welk ogenblik dan ook een probleem voordoet, kan de scheidsrechter steeds hulp inroepen van de tornooiafgevaardigde Sam Lietaert.

Tot slot wensen wij uw ploeg een mooi en sportief tornooi!!