Tornooireglement

 • Er wordt gespeeld 3 tegen 3 (maximum 5 spelers op de spelerslijst).
 • De spelerslijst moet worden ingevuld, ondertekend en afgegeven voor de eerste wedstrijd. Alle spelers dienen op de spelerslijst te staan. Eén en dezelfde speler mag niet met meerdere ploegen meespelen.

 • Alleen spelers die op de spelerslijst voorkomen zijn verzekerd. Indien zich een ongeval voordoet met een speler die niet op de spelerslijst voorkomt, kunnen noch de inrichtende vereniging, noch haar leden  of helpers verantwoordelijk gesteld worden in verband met het vergoeden van derving van loon, dokterskosten, etc...

 • Elke ploeg is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal. In geval van diefstal of verlies van uitrusting of persoonlijke bezittingen kunnen noch de inrichtende vereniging, noch haar leden of helpers verantwoordelijk gesteld worden.

 • De winnende ploeg krijgt 3 punten, de verliezende ploeg 1 punt.

 • Duur van de poulewedstrijden: 2 x 7,5 minuten (Start- en eindsignaal worden gegeven vanuit de tent.) Finalewedstrijd 2 x 10 minuten. Bij gelijke stand worden 2x5 minuten bijgevoegd.

 • De deelnemende ploegen zijn onderverdeeld in reeksen van 5 ploegen

 • Iedere ploeg speelt 4 voorronde wedstrijden. zie Speelschema

 • Klachten en opmerkingen aangaande een wedstrijd dienen binnen de 10 minuten na de betreffende wedstrijd aan het secretariaat gemeld worden.

 • Ploegen kunnen enkel hun prijs en waarborg ENKEL tijdens de prijsuitdreiking afhalen. Omwille van sponsorverplichtingen worden geen uitzonderingen toegestaan.

 • Ploegen die forfait gaven of niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking zien af van teruggave van hun waarborg.

 • Bij forfait van een ploeg wordt de score bepaald op 15-0.

 • Bij het niet tijdig betreden van het terrein wordt 1 punt per minuut toegekend aan de tegenstander.

 • Bij het opzettelijk wegtrappen van de bal, kan de scheidsrechter beslissen om het punt te herspelen.

 • Het is niet toegelaten om de kunstgrasvelden te betreden met metalen noppen of met schoeisel met metalen delen aan de onderzijde.

 • Er zijn geen honden toegelaten op de kunstgrasvelden

 • Het is niet toegelaten om kauwgom te gebruiken op de kunstgrasvelden

 • Het is niet toegelaten om met flessen en andere drankverpakkingen  de kunstgrasvelden te betreden.

 • Het is niet toegelaten om te roken op de kunstgrasvelden.

 • Bij deelname verklaart iedereen zich akkoord met dit tornooireglement.